top of page

SIB

DEKODUR R

Zacierana mechanicznie posadzka mineralna do aplikacji „mokre na suche”. Wykonywana na gotowych płytach betonowych.

Wytrzymałość na ścieranie: do A1.5 (Bohme)

Wytrzymałość na ściskanie: do 50 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie: do 11 N/mm2

DEKODUR

KATALOG

KARTA

TECHNICZNA

DEKODUR R50

KARTA

TECHNICZNA

DEKODUR

R80

OPIS

TECHNOLOGII

DEKODUR R

KARTA

TECHNICZNA

SIBCURING

bottom of page